SM38-101
SM38-101
Specifications
ส่วนประกอบ 25% Polyester, 75% Vinyl on Polyester
หน้ากว้าง 248.9 cm
น้ำหนัก/ตร.ม. 556 g/sqm. ±5% 
ความหนาผ้า 0.86 mm. ±5%
การผ่านของแสง 8%
ป้องกันแสงผ่าน 92%
การดูแลรักษา ปัดฝุ่นหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น, เช็ดด้วยน้ำสบู่, ห้ามขัดถู เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่ผ้า