6SS-2801
6SS-2801
Specifications
ส่วนประกอบ 22% Polyester, 70% PVC , 8% Acrylic
หน้ากว้าง 300 cm
น้ำหนัก/ตร.ม. 495 g/sqm. ±5% 
ความหนาผ้า 0.83 mm. ±5%
การผ่านของแสง 6%
ป้องกันแสงผ่าน 94%
การดูแลรักษา ปัดฝุ่นหรือใช้เครื่องดูดฝุ่น, เช็ดด้วยน้ำสบู่, ห้ามขัดถู เพราะอาจเกิดความเสียหายแก่ผ้า